Informacija dėl TIR knygelių naudojimo Rusijos Federacijoje

2013 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. CAD/GE2073/ IRU pateikė papildomas rekomendacijas dėl krovinių gabenimo su TIR knygele per Rusijos Federacijos teritoriją. Teikiame Jums šias rekomendacijas ir pabrėžiame, kad rekomendacijų II punkte nurodytas kompensacijas galima gauti tik už tas TIR knygeles, kurias išdavė asociacija „Linava“ ir kurių Rusijos Federacijos muitinės įstaigos nepriėmė įforminimui nuo 2013 m. spalio 14 d. Kompensacijos dydį nustato IRU pagal asociacijai pateiktą sąskaitą už TIR knygeles (TIR knygelės bazinė kaina), t.y. į kompensacijos sumą nėra įtrauktos TIR knygelių administravimo išlaidos bei TIR knygelių draudimas (4 lapų pilotinės TIR knygelės bazinė kaina – 28 CHF, 6 lapų pilotinės TIR knygelės bazinė kaina – 40 CHF, 14 lapų pilotinės TIR knygelės bazinė kaina – 60 CHF).

Tais atvejais, kai Jūsų įmonės gabenamoms prekėms su TIR knygele Rusijos Federacijos muitų teritorijoje bus pritaikyta papildoma Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos  2013 m. spalio 14 d. nurodyme Nr. 01–11/45617 numatyta užtikrinimo priemonė, grąžinant TIR knygeles į asociacijos TIR skyrių, prašome užpildyti IRU 2013 m. lapkričio 12 d. rašto Nr. CAD/GE2073/ 2 priede nurodytą deklaraciją – prašymą ir pateikti visų dokumentų, susijusių su papildomos garantijos taikymu, kopijas (papildomos garantijos kopiją, sąskaitą faktūrą už papildomos garantijos taikymą ir t.t.).

Deklaracija ir dokumentai dėl papildomos garantijos taikymo taip pat bus naudojami siekiant teisiniu keliu panaikinti neteisėtus Rusijos federalinės muitinės tarnybos priimtus sprendimus ir atgauti vežėjo įmonės patirtas papildomas išlaidas.

TIR skyrius
(85) 274 0 274
(85) 274 0 280

PRIDEDAMA:
IRU rekomendacijos dėl TIR naudojimo Rusijos Federacijoje
Deklaracija-prašymas